A 0129-04 Ṣaṭcakraṣaṭpāramitā

From ngmcp
Jump to: navigation, search

Manuscript culture infobox

Filmed in: A 129/4
Title: Bauddhamataṣaṭcakra
Dimensions: 19.5 x 9.5 cm x -1 folios
Material: thyāsaphu
Condition:
Scripts: unknown
Languages: Sanskrit
Subjects: Bauddha; Karmakāṇḍa (vaidika, āgamika, tāntrika etc.)
Date:
Acc No.: NAK 1/1696
Remarks:


Reel No. A 129/4

Inventory No. 6815

Title Ṣaṭcakraṣaṭpāramitā

Remarks

Author

Subject Yoga

Language Sanskrit, Newari

Manuscript Details

Script Newari

Material thyasaphu

State Complete

Size 19.5 × 9.5 cm.

Binding Hole(s)

Folios 5

Lines per Page 9

Foliation

Scribe

Date of Copying

Place of Copying

King

Donor

Owner/Deliverer

Place of Deposit NAK

Accession No. 1/1696

Manuscript Features

There are separate following minor texts attached with this manuscript:

1. Ekāśῑtipadamaṇḍalavāstucakra (exps. 3–4)

2. kīraṇa goyayāta parimāna (exp. 5)


Excerpts

Complete Transcription»

❖ huṁ ākāśamaṇḍala | anuttarosaṃmyaksaṃbodhivajrasatva | avadhūtināḍī | (2) kāyanirodha sūryyagrāsa | kālisthula | nāḍī rasanā

prajñā, suṃ sumeru | (3) vindu nirodha candragrāsa | āli sukṣmanāḍī lalanā | suryya upāya || (4)


❖ jñānapāramitā | dharmameghābhūmī 10 || anutpāde jñāna daśapamitā | vilakṣaṇa | (5) ṣodaśā svara anuroma viromena | ānanda ahorātreṇa svāsaḍola 21 śaraga (6) ṣodaśa saṃkrānti ādi |

valapāramitā | sādhumatībhūmī 9 gaganakṣayajñāna || (7) yāminīdevī ||


❖ pranidhipāramitā | acalābhumī 8 | mārgajñāna | nimittadīpa, akārādi (8) ṣodaśasvara |

upāyapāramitā, dūraṅgamābhūmī 7 nirodhajñāna || (6b1)


❖ prajñāpāramitā | abhimukhībhūmī | samudayajñāna | vimarddakṣaṇa, khadyota nimitta (2) paramānanda | aṣṭavarga upari, oṃ trāṁ hrīṁ khaṁ lāṁ māṁ pāṁ tāṁ aṁ dho devī

dhyānapāramitā || (3) sudurjayābhumī 5 duḥkhajñāna || (4)


❖ vīrryapāramitā arcciṣmatībhumī 4 samvṛrttijñānādevī saṃtrāminī || vipākakṣana || (5 ) kakārādi dvātiṃśat anuroma viromena viramānanda marīcikā nimitta paracittajñāna || (6)

kṣāntipāramitā, prabhākarībhūmī 3 || (7)


❖ mutrasukravit | śīlapāramitā vimalābhūmī advayajñāna, sahajānanda | amoghasiddhi | (8) dhūmanimitta | dharmmajñāna | dānapāramītā | pramuditābhumi 1 yonicakra | devī caṃdikā, vicitra(9)raṃ | tejamaṇḍala | viṭnāḍī, śukranāḍī, mūtranāḍī || (exp. 6t1–6b9)


Microfilm Details

Reel No. A 129/4

Date of Filming not mention

Exposures 9

Used Copy Kathmandu

Type of Film positive

Remarks

Catalogued by JM/KT

Date 23-06-2015

Bibliography