A 102-24 Sanatsujātīya

From ngmcp
Jump to: navigation, search

Template:JustImported Template:NR

Manuscript culture infobox

Filmed in: A 102/24
Title: Sanatsujātīya
Dimensions: 26.5 x 11 cm x 61 folios
Material: paper?
Condition:
Scripts: unknown
Languages: Sanskrit
Subjects: Mahābhārata
Date:
Acc No.: NAK 3/65
Remarks:


Reel No. A 102-24 Inventory No. 60576

Title Sanatsujātīya

Remarks Mahābhārata-Udyogaparva

Subject Vedānta

Language Sanskrit

Manuscript Details

Script Devanagari

Material paper

State complete

Size 26.5 x 11.0 cm

Folios 61

Lines per Folio 7

Foliation figures in upper left-hand and lower right-hand margin of the verso, beneath the marginal title: nī. and rāma

Scribe Śrīmokṣeśvara Śarmmā

Date of Copying ŚS 1659 [ VS1794 ]

King Yuvarājakumāra Pṛthvīnārāyaṇa Śāha

Place of Deposit NAK

Accession No. 3/65

Manuscript Features

Stamp Candrasamśera

Excerpts

Beginning

śrīgaṇeśāya namaḥ ||

vidura uvāca ||

abhiyuktaṃ balavatā durbbalaṃ hīnasādhanaṃ ||

hṛta (2) svaṃ kāminaṃ cauram āviśanti prajāgarāḥ || 1 ||

kaccid etair mahādoṣair nas pṛṣṭosi narādhi(3)pa ||

kaccic (!) ca paravitteṣu gṛdhran na paritapyase || 2 ||

dhṛtarāṣṭra uvāca ||

śrotum icchāmi te (4) dharmmaṃ paraṃ niḥśreyasaṃ vacaḥ ||

kasmin rājarṣivaṃśe hi tvam ekaḥ prājñasammataḥ || 3 || (fol. 1v1–4)

End

ātmaivasthānaṃ mama ja(5)nma cātmā

vedaprokto ham ajarapratiṣṭhaḥ ||

ajaścaro divārātram atandrito haṃ

māṃ (6) vihāya kavir āste prasannaḥ || 35 ||

aṇor aṇīyān sumahān sarvabhūteṣu jā(7)grati (!) ||

pitaraṃ sarvvabhūtānāṃ puṣkare nihataṃ punaḥ || 36 || (fol. 60v4–7)

Colophon

iti śrīmahābhā(1)rate udyogaparvvaṇi sanatsujātīya samāpte trayodaśaḥ || 13 || śrīśāke 1659 caitraśukla 10 śanivāsare svasti śrīgirirājacakracūḍāmaṇinaranārāyaṇetyādi vividhavirudāvalī virājamānamānonnata śrīmanmahārājādhirājakumāra yuvarājaśrīśrīśrīmannṛpapṛṭhvīnārāyaṇaśāhadevājñayā likhitam idaṃ pustakaṃ śrīmokṣeśvaraśarmmaṇā dharmmādhikaraṇena || śrīkṛṣṇo jayati || || (fol. 60v7 and 61r1–5)

Microfilm Details

Reel No. A 102/24

Exposures 63

Used Copy Kathmandu

Type of Film positive

Remarks twice filmed fol. 53,

Catalogued by MS/SG

Date 12-07-2005

Bibliography